Възстановеното Регулярно Българско Масонство и Ложа "ФЕНИКС"

ДОБРЕ ДОШЛИ,
Приветстваме Ви, на „страницата” на една млада масонска ложа, наречена ФЕНИКС не случайно. Братята, които съставляваме ложата, произхождаме от масонския кръг, наречен Феникс, още през 2005 год. Тогава, а и по Пътя ни бяха заложени капаните на профанщината, която все още съществува сред младото българско масонство. Но ние устояхме, и извоювахме Светлината, и сме непреклонни във Волята си да я съхраним за Бъдещето с Устрема, и Времето... на Феникса.
Как стигнахме до тук, ние последното поколение български масони?
През 1880 год. в гр. Русе е създадена Първата българска масонска ложа „Балканска звезда”, под върховенството на Великия Изток на Португалия, от нейния Първомайстор Иван Ведър (приет в зидарското Братство през 1864 год. и притежаващ степен „майстор” в английска ложа в Цариград).
През 1884 год. в гр. Русе е основана „Първата българска Велика ложа”, която просъществува за кратко време. Един от първите посветени братя в „Балканска звезда” е големия българин Захари Стоянов, който става и главен двигател за реализиране на идеята за обединение на Княжество България и Източна Румелия, което става факт през 1885 год. с покровителството на княз Александър І Батенберг, обявен и за ПОКРОВИТЕЛ НА СВОБОДНИТЕ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ.
През 1918 год. в София е провъзгласено инсталирането на Великата символна ложа на България под върховенството на Великата ложа „Алпина” на Швейцария и Великата ложа на Франция с първи Велик Майстор генерал Александър Протогеров. За къс период от време българските масони получават признание от основните масонски сили по света. Български масони участват активно във форумите на братските ложи по света. За следващите 20 години Българското масонство провежда широко просветна и хуманитарна дейност, то стои зад създаването на „Червен кръст”, излизат първите масонски печатни издания – „Зидарски вести”, „Свободен зидар”, както и в профанския свят – „Заря”, „Мироглед”, „Свободно мнение” и др. 
Правителството на видния масон проф. Александър Цанков, въпреки идентични трудности и проблеми с български бежанци, приема хиляди прокудените арменци.
През 1940 год. с държавното възприемане на фашистката идеология и приемане на Закона за защита на нацията и Закона за защита на държавата, Великата ложа на България предвидливо се саморазпуска. Парадоксално, но е факт че в масонския елит има членове на тогавашното правителство на възлови постове, които спомагат да няма преки репресии срещу братя. Един ден преди да се подпише забранителния акт е проведен Велик събор за саморазпускане. Българските масони в Народното събрание въпреки забраната, с гласовете и дейността си участват в спасяването на българските евреи. „Светлината” е прикрита, не е угасена!
След края на Втората световна война и прекрояването на Европа, за съжаление България попада от сваления псевдофашистки в реален комунистически режим. През 1946 г. лидерът на българските комунисти заявява „ масонските ложи са национална опасност за нашата родина и те трябва безусловно да се ликвидират”, медиите призовават „Смърт на масоните.”Масоните са заклеймени като национални предатели, шпиони и т.н.
И така, до събарянето на Берлинската стена, която повлече естествен бърз разпад на „световната” социалистическа система, което даде шанс и за реанимиране на българското масонство. Духовното и материално наследство на българското масонство към 1989 год. не съществува, отиващият си режим се е постарал то да бъде унищожено, ограбено  и паметта човешка изтрита. Все пак отделни братя и техните наследници са успяли да съхранят част от архивни документи и спомени за онова време. Една част от полицейските архиви(с масонски документи) се намират и днес в Москва.
Възраждането на Масонството в България става без участието дори на един автентичен местен масон. Възстановяването се развива по два пътя – единият инсталиран от Великата Ложа на Югославия, а другият – по линия на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на Германия, и по – специално от братята, членуващи в нейната Съюзна Ложа „Лесинг”. В качеството си на Велик Майстор на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на Германия, Брат Клаус Харноферер активно и пряко е съдействал за реализирането на този процес. Първите стъпки предхождащи процеса у нас са:
-          Инсталирането на Великата Ложа на Югославия през месец юни 1990 г., под Чука на тогавашния Велик Майстор на Обединените Велики Ложи на Германия, Брат Ернст Валтер.
-          Инсталирането на Великата Ложа на България на 5 декември 1992г., от Великата Ложа на Югославия под Чука на тогавашния ѝ Велик Майстор Зоран Ненезич, който предава светлината на Първия Велик Майстор НУБр. Георги Крумов.
Хронологически, още от края на 1990 г. и началото на 1991г., Великата Ложа на Югославия започва да търси свои емисари и редица контакти с български граждани, които биха могли да станат основоположници на Масонската Организация в България и на чиято лоялност да разчитат. За един кратък период към идеята били обобщени и приети в Белградската Ложа „Побратим” 35 българи. Поради това, на 22 януари 1992г. до Старейшината на Ложа „Побратим” е постъпила молба от членуващите в нея 25 български Майстори, с която те са поискали да им бъде разрешено да започнат формирането на самостоятелни Ложи в България.
Така с тези 25 Майстори и останалите 10 Калфи и Чираци, в България се създават три самостоятелни Ложи: „Заря”, „Светлина” и „Сговор”. И вече се появила възможност да пристъпи към учредяването ма Великата Ложа в България.
На 22 Октомври 1992 г. до Великия Майстор на Великата Ложа на Югославия, Зоран Ненезич, са били изпратени писмени молби от трите новообразувани български Ложи, в които се изразявало желание, Великата Ложа на Югославия да стане Майка на Великата Ложа на България. Молбите били уважени веднага и на 28 Октомври 1992 г. в София се провежда обща среща – съвещание на трите Ложи, на която се избират делегати за Общото Събрание за реактивиране на Великата Ложа на България.
На 5 декември 1992г. Великата Ложа на Югославия, по силата на правомощията на нейния тогавашен Велик Майстор – Зоран Ненезич внася Светлина и инсталира Великата Ложа на България.
Успоредно и по-късно се прокарва още една масонска пътека, чрез изграждане масонски гнезда от българи в Германия. В основата на реактивирането на българското масонство по тази линия стои емигрантът, докторът по право Бр. Иван Войнов. Мечтата на Бр. Войнов е да види масонската светлина в България и тя да бъде дадена от Германия, за да не се манипулира масонската идея у нас от доморасли и профански внедрени „инициатори” на движението. Историята ни показва, че опасенията на д-р Войнов не са били безпочвени...
 На 20 септември 1997 г. в София, Обединената Велика ложа на Германия инсталира Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България с Велик Майстор Иван Ставрев.
Относно, безспорността на тези факти и легитимност на действието е фактът, че са спазени безусловно Основните Принципи за Регулярност на Великата Ложа, приети на 4 септември 1929 г. от Обединената Велика Ложа на Англия, които и до сега се признават от всички Регулярни Велики Ложи, тя трябва да отговаря на следните принципи:
  1. Всяка Велика Ложа трябва да е била законно основана от Регулярна Велика Ложа или от три или повече обикновени Ложи, всяка от които е основана от Регулярна Велика Ложа.
  2. Тя трябва да е напълно независима и самоуправляваща се, с единствена неуспорима власт над Братството, т.е. Свободното Зидарство (трите символични степени – Чирак, Калфа и Майстор) в рамките на своята юрисдикция – Ориент и по никакъв начин да не споделя властта си с някаква друга масонска структура.
  3. Свободните Зидари под нейната юрисдикция трябва да бъдат мъже, като тя и съставните и Ложи не трябва да имат масонски взаимоотношения с Ложи, които допускат членство на жени.
  4. Свободните Зидари под нейна юрисдикция трябва да вярват в съществуването на Върховни Сила и Разум.
  5. Всички Свободни Зидари под нейната юрисдикция трябва да полагат клетва пред Книгата на Светия Закон (т.е. Библията) или пред Книгата, която съответния Масон счита за Свещена.
  6. Трите Големи Светлини на Масонството (Книгата на Светия Закон, Винкелът и Пергелът) трябва да бъдат поставени на видно място при започване на работата на Великата Ложа или нейните съставни Ложи.
  7. Дискусиите по религиозни и политически теми в съставните и Ложи са забранени.
  8. Тя трябва да спазва основните принципи и догни (Старите Правила) и Обичаи на Масонството и да изисква те да бъдат спазвани от съставните и Ложи.
Изискванията на тези Основни Принципи безусловно са били на лице към 5 декември 1992г., когато беше инсталирана Великата Ложа на България, която от този момент е придобива качеството на Регулярна Велика Ложа, и е неразривно звено от Световната Масонска Верига.
Поради този безспорен факт на 23 април 2001 г. бе оповестена Декларация на обединение на Регулярното Масонство в България, като в чл. 1 е обявено, че: „Двете равнопоставени Велики Ложи – Великата Ложа на България и Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари се сливат в ЕДНА ВЕЛИКА ЛОЖА, под името Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България” с Велик Майстор НУБр. Борислав Сарандев.
Ето защо, трябва изрично да се обяви и да се знае, че рождената дата на Възстановеното Българско Масонство е 5 декември 1992 г., както и за 15 февруари 1880 г.в Русе, може да се каже, че е положен основния камък на Българското масонство. И един ден, официално да приемем, че това е и рождената дата на масонството в България. Това е историческата истина за ... Началото, и то е едно и също за всички регулярни български масони.
През 2005 год., българските масони логично приеха новото име на своята велика ложа – ОБЕДИНЕНА ВЕЛИКА ЛОЖА НА БЪЛГАРИЯ, което отрази предварителната договореност на обединителите.
Днес, Обединената Велика  ложа на България се състои от над 50 суверенни ложи, които отстояват и пазят регулярността, и активно участват в укрепването на Световната Братска верига. За ОВЛБ, носи отговорността - НУ Велик Майстор, Бр. Иван Сариев.
Част от националната и световна Братска верига от 13 декември 2008 год. стана и суверенната СЛ „ФЕНИКС”, Ориент София.
Всички ние, живеем в труден, превратен и променящ се Свят. Очевидно е вече, че само материалния просперитет и достижения не са достатъчни на Човека. Оцеляването сред предизвикателствата е днешната съдба на Човека, но Той има и отговорности за Бъдещето.
Живеем в нов Век, в ново Хилядолетие. Дали този факт е само календарен? Винаги, краят на старото, ражда надеждата за новото. Но преди да прекрачим в ... новото, е добре да се замислим... как сме живяли до сега?
Част от Човечеството е способно да вижда напред не само, чрез зрението  си. Знаците на промените са навсякъде. Хората вече започнаха да съсредоточават все повече вниманието си върху вътрешното  себепознаване и  реализация, да търсят духовния смисъл на живота. Все по-решаващо значение за човека придобиват духовните опитности. Остарялите и вече изглеждащи примитивно представи за Вселената , че тя се управлява съобразно неизменни механични закони, постепенно остава в миналото. Съвременните учени, особено след Айнщайн в областта на квантовата физика вече не робуват на механистичния мироглед и преоткриват фините духовни възприятия, изследват силата на мисълта.
Масонът върви и гледа напред. Той е длъжен да изпреварва събитията. Защото, Човекът живее вече в Променения глобален Свят. Материалното не е водеща цел,  днес хората имат най-вече необходимостта от - ориентиране към високи  хуманни цели и духовно усъвършенстване.
Ние, осъзнаваме че като български масони и човеци, трябва да извървим дълъг път за своето и на родината си преосмисляне на целите и усъвършенстване.
Ние, братята от Феникс сме зрели мъже с различни професии - юристи, университетски преподаватели, морски капитани, офицери, лекари, физици, архитекти и строители, бизнесмени, хора на изкуството и с езотерични интереси. Ние, сме и се чувстваме -  нормални мъже и преди всичко човеци, осъзнали братската отговорност и готовност да помагаме човека в Братството и вън от него.
Ние, братята от ложа Феникс сме сигурен и верен щит, който брани братята от грубата профанщина, както и отговорни граждани на своята родина.
Ние, знаем че Масонът „трябва с готовност да се подчинява на всяка законна власт, да издига на преден план интересите на обществото и ревностно да допринася за просперитета на неговата собствена страна”, изживяваща трудни години.
Ние, сме обърнати, отворени  и признателни  на Света, затова че отново сме сред народите изповядващи една цивилизационна ценностна система, която връзка бяхме загубили за десетки години.
Днес, братята от Феникс, сме  хванати здраво за Братската верига и няма да забравим, че
Ние сме на Земята солта.
 Ние сме на Земята пръстта...”    
 
„ ...ФЕНИКСЪТ излетя. И никой смъртен не може да го спре. Лети към СЛЪНЦЕТО, защото само той може да го гледа право в очите...”
 
ФЕНИКСИТЕ